Musicalnieuws.nl

Nieuw Nederlandse toneelstuk deze zomer in première in Stadsschouwburg Amsterdam

Dinsdag 24 juli 2018 gaat in de Stadsschouwburg Amsterdam POZ PARADISE, een nieuwe wrange komedie van regisseur/schrijver Daniel Cohen in première als onderdeel van het officiële culturele programma van de Internationale Aids-conferentie AIDS 2018.

Wat doe je als je leven langer duurt dan je had gedacht? Met dromen die je jaren geleden hebt geparkeerd? Wat doe je met een nieuwe generatie die anders in het leven staat dan jij? Dit zijn de hoofdthema’s van POZ PARADISE, een nieuw Nederlands komedie over een toekomst met hiv. Deze wrange komedie is het verhaal van een groep “Long Term Survi-vors”: drie vrienden die de aidscrisis van de jaren negentig overleefd hebben en die zich overeind proberen te houden in een razendsnel veranderende wereld vol nieuwe opties als PrEP. Maar ook het verhaal van een jongere generatie voor wie hiv niet meer het angst-beeld is dat het ooit was.

Verhaal
Drie vrienden, vijftigers, al jaren hiv-positief, delen op Gran Canaria een villa die ze met typische zelfspot “Poz Paradise” hebben gedoopt. Begin jaren negentig, na de diagnose die een doodvonnis leek, kochten ze samen dit huis om op een warme plek de laatste fase van hun leven af te wachten. Maar met de komst van nieuwe medicatie werd ook hun levens-verwachting steeds bijgesteld. Nu na jaren groeit er langzaam bij de drie mannen het besef dat er wellicht nog wél een toekomst voor hun beschikbaar is. Maar hoe moeten ze die toe-komst invullen? Dan komt hun veilige paradijs onder vuur te liggen door de ambitieuze uitbreidingsplannen van een naburig Gay Holiday Resort, waar een nieuwe generatie jonge gay mannen op een heel andere manier vorm geeft aan hun identiteit. Als er een bod wordt gedaan op de grond waarop “Poz Paradise” staat, komen de drie vrienden met elkaar in conflict. Ze staan voor een zware keuze: vechten ze voor hun veilige schuilplek, of gaan ze de buitenwereld in om een nieuwe start te maken in de tijd die hen nog rest?

Achtergrond
Met POZ PARADISE maakt regisseur/schrijver Daniël Cohen een nieuwe theatervoorstel-ling over de actuele situatie rond hiv en aids, met een lichtere toon en gericht op de toe-komst. Het stuk wil een modern Nederlands alternatief bieden voor aids-gerelateerde stuk-ken als Angels in America, die focussen op de situatie in Amerika in de jaren negentig. POZ PARADISE is een wrange komedie, met de subtiele humor van een tv-serie als Looking. Een voorstelling waarbij het publiek hard zal kunnen lachen, om vervolgens met een brok in de keel naar huis te gaan.

POZ PARADISE profileert zich nadrukkelijk als een voorstelling die toegankelijk is voor een groot publiek. Hoewel het stuk een specifiek verhaal vertelt, zijn de thema’s universeel: de omgang met rouw, ziekte en dood; de angst voor verandering; de worsteling met de wegtikkende tijd; het koesteren van verloren dromen.
De wereldpremière van POZ PARADISE vindt plaats op dinsdag 24 juli 2018 in de Am-sterdamse Stadsschouwburg tijdens de Internationale Aidsconferentie AIDS 2018, als on-derdeel van het officiële culturele programma. POZ PARADISE is geschreven op basis van uitgebreide interviews met betrokkenen om de authenticiteit van het verhaal te waarborgen. De cast zal gevormd worden door spelers met verschillende theatrale achtergronden en wordt binnenkort bekend gemaakt. POZ PARADISE wordt geproduceerd in samenwerking met de Stadsschouwburg Amsterdam en mede mogelijk gemaakt dankzij AFK, Hiv Vereniging, Lira fonds, Lloyd Hotel, Gilead, ABN AMRO en een succesvolle crowdfun-ding campagne.

POZ PARADISE is van maandag 23 juli tot en met zondag 5 augustus 1018 te zien in de Stadsschouwburg Amsterdam (Rabozaal). De voorstelling begint telkens om 20.00 uur. Kaarten zijn te koop via www.stadsschouwburg.nl