Willemijn Verkaik: al tien jaar verknocht aan Elphaba