Kijk voor een volledig fotoverslag op onze facebookpagina