Van Katoen en Water, humor en geschiedenis over 602 jaar Almelo