Zeer terechte VSDC Oeuvre prijs na overrompelende premiere van De Krijtkring